Toiminta-ajatus

 

Montessorikasvatus toteutuu päiväkodissamme varhaiskasvatuksen valtakunnallisiin tavoitteisiin perustuen. Keskeistä on lapsen kunnioitus ja yksilöllinen kohtaaminen päiväkodin arjessa. Kodikas ympäristö ja mielenkiintoiset montessorivälineet tukevat lapsen toiminnallisuutta ja antavat eri ikäisille lapsille mahdollisuuden oppia toinen toisiltaan. Aikuinen toimii linkkinä lapsen ja ympäristön välillä. Hän luo ja ylläpitää mielenkiintoista oppimisympäristöä lapsille. Aikuinen toimii myös rajojen asettajana. Aikuisten lämmin ja johdonmukainen toimintatapa päiväkodeissamme luovat turvallisen arjen lapselle.

Montessoripäiväkoti Rantakaisla - Toiminta-ajatus